Dolphin (Suomi)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Dolphin on oletus tiedosto manageri KDE ohjelma projektissa. Jos etsit videopeli konsoli emulaattoria, katso Dolphin emulator.

Asennus

Asenna dolphin paketti virallisesta pakettivarastosta.

Versiokontrollia ja Dropbox-tukea varten, asenna dolphin-plugins. Saadaksesi käyttöön lisäosan, mene Settings > Configure Dolphin... > Services.

Compare files | Vertaile tiedostoja

Compare files dialogi riippuu paketista kompare. Vaihtoehtoisesti voit verrata tiedostoja millä tahansa vertailu-työkalulla (kuten meld) valitsemalla kaksi vertailtavaa tiedostoa, klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä, valitsemalla 'open with', ja valitsemalla vertailu-työkalu.

Tiedostojen esikatselu

Aktivoi tiedostotyyppien esikatseleminen Settings > Configure Dolphin... > General > Previews.

Audio CD:t

Tuki audio CD:lle löytyy kio lisäosasta audiocd-kio.

Käyttö

Avaa terminaali

Dolphin sekä muut KDE ohjelmat käyttävät konsole terminaali emulaattoria oletuksena. Vaihtaaksesi oletus terminaalin emulaattorin, suorita kcmshell5 componentchooser ja valitse Terminal Emulator > Use a different terminal program.

Joillain käyttäjillä ei ole tätä moduulia asennettuna. Sen sijaan, oletus terminaalin emulaattori voidaan vaihtaa muuttamalla kdeglobals konfiguraatiota ~/.config/kdeglobals, ja lisäämällä TerminalApplication=terminalname välisivun [General] alta. Huom. on hyvin mahdollista, ettei tämä muutos saa sisäistä Dolphin terminaali ikkunaa (avataan painamalla F4) käyttämään määriteltyä terminaalia kdeglobals konfiguraatiossa.

KIO Slaves | KIO Orjat

Dolphin käyttää KIO slaves:ia verkkoyhteyksiin, roskakoriin ja muuhun toiminnallisuuteen, toisin kuin GTK tiedosto managerit, jotka käyttävät GVFS:ää. Saatavilla olevat protokollat näkyvät lokaatio kentässä (editable mode) [1]. Asettaaksesi näille kirjainmerkit nopeasti, avaa hiiren oikealla näppäimellä työtilassa valikko ja valitse "Add to Places".

Voit asentaa KIO slaves:in manuaalisesti. Esim. etsiäksesi Google Drive:a Dolphin:issa, asenna kio-gdrive.

Vianmäärittely

Laite nimet jotka näkyvät: "X GiB Harddrive"

Luo tiedostojärjestelmä otsikko (label) tai levyn partition nimi ja Dolphin näyttää tämän otsikon/nimen laitelistassa koon sijasta. Katso Persistent block device naming#by-label.

Tiedostojen siirtäminen roskakoriin vie paljon aikaa ulkoisissa levyissä

Tiedostojen siirtäminen roskakoriin vaatii käyttäjältä oikeuksia roskakorin käyttöön. Ideana tämän takana on se, ettei muut käyttäjät näe kaikkien käyttäjien poistamia tiedostoja. Tästä syystä, polku kuten .Trash-1000 luodaan ulkoiselle levylle ja oikeudeksi asetetaan 700.

Jos oikeita oikeuksia ei voida asetttaa, dolphin (toisin kuin GNOME) siirtää tiedostot koti-hakemiston roskakoriin, johon menee usein paljon aikaa johtuen tiedonsiirto nopeuksista USB-väylän yli.

Asentaaksesi USB muistitikkuja / ulkoisia levyjä, Dolphin käyttää Udisks:ia. FAT32 / EXFAT / NTFS eivät tue UNIX tiedostojärjestelmän käyttöoikeuksia, silloin udisk asentaa nämä oletuksena oikeudella 755. Konfiguroidaksesi udisks asentamaan nämä levyt oikeudella 700, katso tiedostoa /etc/udisks2/mount_options.conf.example. Kopioi tiedosto (tiedoston nimen pitäisi olla .conf -päätteinen), poista kommenteista risuaidat oleellisesta kohdasta ja lisää kolmeen tiedostojärjestelmään riveille joissa lukee xyz_defaults asetukset fmask=177,dmask=077.

(Taustatiedot: [2], [3])

Läpinäkyvät fontit

Fontit valikointi freimeissä voivat olla läpinäkyviä kun käytössä on GTK Qt style. Alkuperäisiin Qt tyyleihin kuten Cleanlooks ja Oxygen ei ole vaikutusta.

Kaatumiset mountatussa SMB share:ssa

Katso Samba#Unable to overwrite files.

Kuvakkeet eivät näy

Jos kuvakkeet eivät näy Dolphin:issa, ja konsolin error-viesti on muotoa: "Pixmap is a null Pixmap", suorita seuraava rivi ~/.profile

[ "$XDG_CURRENT_DESKTOP" = "KDE" ] || [ "$XDG_CURRENT_DESKTOP" = "GNOME" ] || export QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct"

Jos kuvakkeet eivät siltikään näy, ja sama error-viesti näkyy "Pixmap is a null Pixmap", suorita qt5ct ja katso "icon theme" välilehteä. Valitse yksi kuvakkeiden teema ja hyväksy.

Kuvakkeet näkyvät isoina

Jos kuvakkeet näkyvät liian isoina Dolphin:issa, ei-KDE ympäristössä, voit korjata tämän komennolla:

XDG_CURRENT_DESKTOP=KDE KDE_SESSION_VERSION=5 QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0 dolphin

Eriävät polunkatselun väritykset

Suorittaessa Doplhin:ia jonkun muun kuin Plasman alla, on mahdollista ettei taustaväri polunkatselu ruudussa vastaa järjestelmälaajuista Qt-teeman taustaväriä. Tämä johtuu Dolphin:in asetuksista polunkatselusta, joka löytyy ~/.config/kdeglobals osasta [Colors:View]. Muuta seuraava rivi R,G,B arvoilla joita haluat käyttää:

~/.config/kdeglobals
...
[Colors:View]
BackgroundNormal=23,24,24
...

Vaihtoehtoisesti voit käyttää kvantum-qt5 hoitamaan QT5 teemoja. Ohjeet käyttöön löytyy Kvantum projektin kotisivulta.

Katso myös