Installing VMWare vCLI (Nederlands)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Not updated since its creation in 2012, out of sync with English page (Discuss in Talk:Installing VMWare vCLI (Nederlands))

De vCLI utilities maken het mogelijk om VMWare ESX servers te beheren al dan niet via vCenter. Hoewel Arch Linux niet behoort tot de "supported platforms" voor deze utilities is het vrij eenvoudig deze te installeren

Download lokatie

De utilities zijn te downloaden vanaf http://www.vmware.com/support/developer/vcli, registratie is hierbij vereist.

Dependencies

Om vCLI te installeren zijn er de nodige dependencies. Die kun je als volgt installeren:

pacman -S e2fsprogs openssl libxml2 perl libxml-perl perl-xml-sax perl-crypt-ssleay \ 
perl-archive-zip perl-html-parser perl-data-dump perl-soap-lite perl-uri \ 
perl-lwp-protocol-https perl-class-methodmaker perl-net-ssleay perl-xml-libxml

Installatie

Pak het archiefbestand uit:

tar xzvf VMware-vSphere-CLI-5*.tar.gz

En ga naar de aangemaakte directory toe:

cd vmware-vsphere-cli-distrib/

Open nu het bestand vmware-install.pl in je favoriete editor. Pas nu de volgende regels aan:

my $installed_ssl_version = '1.0.0';  # regel 5248
my $ssleay_installed = 1;       # regel 5250
my $OpenSSL_installed = 1;       # regel 5256
my $LibXML2_installed = 1;       # regel 5257
my $OpenSSL_dev_installed = 1;     # regel 5258
my $e2fsprogs_installed = 1;      # regel 5261 
my $e2fsprogs_version = '1.42';    # regel 5262
my $install_rhel55_local = 1;     # regel 5266

Vervolgens moet er een ftp en een http proxy geconfigureerd worden, ook wanneer deze niet nodig zijn:

export ftp_proxy=""
export http_proxy=""

Vervolgens kan de installatie gestart worden met:

./vmware-install.pl 

Foutmeldingen en waarschuwingen over rpm en versie nummers kunnen veilig genegeerd worden.