ArchWiki:Translation Team (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Stwórz nową stronę i jej tłumaczenie

 1. Jeśli nie wiesz jak edytować strony wiki, przeczytaj Help:Editing (Polski).
 2. Przeczytaj Help:i18n. Strona zawiera wskazówki do internacjonalizacji i lokalizacji ArchWiki.
 3. Zaloguj się, aby edytować wiki.
 4. Wybierz stronę do przetłumaczenia. Możesz użyć funkcji losującej stronę. Dla przykładu wybierzmy Moja Strona.
 5. Idź do wybranej strony i z poziomego meny u góry wybierz przycisk edytuj .
 6. Skopiuj cały tekst źródłowy strony.
 7. Potem odwiedź stronę Moja Strona (język) poprzez wpisanie następującego linku w Twojej przeglądarce: https://wiki.archlinux.org/index.php/Moja_Strona_(język), gdzie język jest nazwą języka.
 8. W przypadki języka polskiego, wpisujemy Polski.
 9. Ponieważ strona nie istnieje, utwórz nowa stronę wybierając utwórz w poziomym menu u góry ekranu.
 10. Ukaże się Wam prosty editor WYSWIG. Tutaj możesz wkleić skopiowane wcześniej tekst źródłowy.
 11. Następnie przetłumacz stronę, sprawdź dokładnie i zapisz.
 12. Jeśli chcemy stworzyć stronę ArchWiki ale ze zlokalizowaną nazwą odwiedź https://wiki.archlinux.org/index.php/Zlokalizowana nazwa przetłumaczonej strony.
 13. Stwórz nową stronę i wrzuć tam ten kod:
  #REDIRECT [[Moja_Strona_(język)]]

Na przykład: Stworzyłem tą ArchWiki Translation Team (Polski) stronę, wrzuciłem do niej tłumaczenie tej strony ArchWiki Translation Team i dodałem stronę Zespół tłumaczy ArchWiki z przetłumaczonym tytułem, która tylko przekierowuje.