Category:Graphical user interfaces (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ta kategoria jest przeznaczona dla generalnych artykułów o graficznych interfejsów użytkownika (GUI), aplikacje GUI należą do Category:Applications (Polski).

Desktop environment
Zapewnia kompletny graficzny interfejs użytkownika dla systemu, łącząc ze sobą różne komponenty.
Window manager
Jest oprogramowaniem systemowym sterującym rozmieszczeniem i wyglądem okien w systemie okienkowym w GUI.
Display manager
Jest graficznym menadżerem logowania który startuje sesje na serwerze wyświetlania.

Dla sterowników kart graficznych, zobacz Category:Graphics (Polski).

Subcategories

This category has only the following subcategory.