Getting involved (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Not updated since its creation in 2012, out of sync with English page (Discuss in Talk:Getting involved (Polski))

W biologii, mutualizm jest zjawiskiem występującym pomiędzy dwoma organizmami, które czerpią z tego związku korzyści. Ta zasada obowiązuje także w przypadku społeczności Archa, która pragnie wspomóc swoją ulubioną dystrybucję Linuksa. Udzielona pomoc nie ogranicza się jedynie do użytkowników Archa, ale do wszystkich użytkowników Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Oficjalne Projekty Arch Linux

Udzielanie się na forum

Jedną z najprostszych metod na rozpoczęcie aktywnej działalności jest udzielanie się na Arch Linux Forums, które pozwali zapoznać się ze społecznością, a także wesprzeć swym doświadczeniem nowych użytkowników.

Przed korzystaniem z forum zapoznaj się z Forum etiquette. Z administratorami forum można się skontaktować przy pomocy forum@archlinux.org.

Edycja artykułów wiki

ArchWiki jest wspólnie rozwijaną dokumentacją dystrybucji Arch Linux. Wszyscy użytkownicy są zachęcani do pomocy w jej rozwoju.

Jeśli czujesz się na siłach w editing wiki pages, proszę pomóż w wiki tasks.

Przyłącz się do czatu

Jako zaawansowany użytkownik Linuksa zawsze możesz pomóc młodym użytkownikom w rozwiązywaniu ich problemów na IRC channel. Zanim jednak rozpoczniesz przygodę zalecanym jest zapoznanie się z rules[broken link: invalid section] oraz guidelines[broken link: invalid section]. Further channels dostępne są dla poszczególnych tematów.

Naprawa i zgłaszanie błędów

Zgłaszanie i usuwanie błędów na bug tracker jest jednym z możliwych sposobów na na wsparcie społeczności.

Żeby jednak zwiększyć efektywność Twoich działań zalecane jest zapoznanie się z bug reporting guidelines.

Tworzenie i zarządzanie pakietami AUR

Arch User Repository zawiera stworzone przez społeczność pakiety, które mogę zostać zainstalowane przez pozostałych użytkowników, a które nie są zawarte w oficjalnych repozytoriach systemu. Najpopularniejsze pakiety otrzymują szansę na wciągnięcie ich do oficjalnego repozytorium community.

Wspomóc społeczność możesz poprzez tworzenie nowych lub przejmowanie już istniejących pakietów.

Wsparcie oficjalnych projektów

Możesz wspomóc w rozwoju official Arch Linux software projects.

Dotacje pieniężne

Utrzymanie serwerów kosztuje, o tym jak możesz pomóc w ich utrzymaniu możesz przeczytać na official Arch Linux donate page.

Projekty społeczności

Note: Wszystkie projekty zawarte tutaj są projektami społeczności. Żaden z nich nie jest zawarty w officialej liście projektów Archa.

Społeczność Archa zaangażowana jest w wiele projektów. Czuj się wolny do wprowadzenia swoich własnych!


Grupy

Specyficzne grupy Archa, do których możesz dołączyć.

Arch Linux User Group
Lokalne miejsce spotkań użytkowników.
Arch Women[dead link 2021-05-13 ⓘ]
Grupa, której zadaniem jest wsparcie wąskiej grupy użytkowników, kobiet (forum thread)
LinkedIn Group
Grupa dla użytkowników i profesjonalistów.
Arch Linux Subreddit
Grupa użytkowników na reddit.

Oprogramowanie

Oprogramowanie celujące w grupę użytkowników Archa.

Arch based distributions
Dystrybucje Linuksa bazujące na dystrybucji Arch Linux.
AUR helpers
Pomoc dla użytkowników korzystających z Arch User Repository
Pacman GUI Frontends
Nakładki graficzne dla pacman