KDE (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2014 (343076), out of sync with English page (Discuss in Talk:KDE (Polski))

Wstęp

KDE to jedno z największych środowisk graficznych. Zostało napisane głównie przy użyciu biblioteki Qt. Ma stosunkowo duże wymagania sprzętowe, ale za to oferuje bogatą ilość opcji konfiguracyjnych, personalizacyjnych i programów narzędziowych przydatnych podczas normalnej pracy.

KDE 4

KDE 4 (znany też jako KDE SC 4, KDE Software Compilation 4) to czwarta stabilna wersja środowiska graficznego KDE. Wersja ta to tak na prawdę zestaw aplikacji, w których znajduje się Plazma, "prawdziwe" środowisko graficzne KDE 4. KDE 4 bazuje na Qt 4. Flagowym stylem KDE 4 jest Oxygen.

Instalacja KDE 4 w najnowszym Archu:

Instalacja pełnego środowiska KDE, wraz ze wszystkimi aplikacjami i polskim językiem interfejsu. Niezalecane, ponieważ zajmuje bardzo dużo miejsca i instaluje dużo aplikacji których użytkownik może nawet nigdy nie używać:

# pacman -S kde kde-l10n-pl

Instalacja minimalnego środowiska KDE SC z Plazmą i kilkoma domyślnymi aplikacjami kolekcji programów KDE 4: Dolphin (menedżer plików), Konsole (konsola/terminal), Kate (edytor tekstu):

# pacman -S kdebase-workspace kdebase-konsole kdesdk-kate kde-l10n-pl

KDE 5

KDE 5 to następna wersja KDE, następca KDE 4. KDE 5, w przeciwieństwie do KDE SC 4 i poprzednich, został podzielony na 3 odrębne części które rozwijają się w swoim czasie: Szkielety/Biblioteki (Frameworks), Pulpit (Workspace) i Aplikacje (Apps). Domyślnym środowiskiem graficznym KDE 5 jest Plazma 5, znana także jako Plazma 2 i Plasma Next. Biblioteki, pulpit i aplikacje KDE 5 są nadal w trakcie tworzenia. Biblioteki i pulpit nie są jeszcze całkiem stabilne, a aplikacje nie są jeszcze użyteczne. Plazmę Next i Szkielety KDE 5 można zainstalować z repozytorium extra/. Zestaw KDE 5 bazowany jest na Qt 5. Wprowadza on całkowicie nowy płaski styl aplikacji Breeze.

Instalacja niestabilnych szkieletów i pulpitu KDE 5 w najnowszym Archu:

# pacman -S plasma-next

Aplikacje z KDE 4 mogą być używane obok Plazmy 5. Integracja aplikacji Qt 4 ze stylem Breeze może zostać uzyskana po zainstalowaniu pakietu breeze-kde4. Styl Breeze dla GTK 2 i/lub 3 nie został jeszcze stworzone.

KDM

KDM to menedżer logowania dla środowiska graficznego KDE 4. Na czas dzisiejszy nie wspiera on KDE 5. Został zaprojektowany jako prostsza w konfiguracji alternatywa dla domyślnego w Xorg menedżera XDM.

# pacman -S kdm

Aby uruchomić KDM używając Systemd, należy wydać komendę poniżej:

# systemctl start kdm

Uruchamianie KDE 4 i 5 bez KDM

Możliwe jest uruchamianie środowisk graficznych KDE 4 i KDE 5 bez użycia KDM lub innych menedżerów sesji. Dzięki temu można uruchomić serwer graficzny Xorg bez uprawnień administratora (roota), dzięki czemu istnieje mniejsza szansa na wykorzystywanie luk w tym serwerze graficznym. Aby to zrobić, należy użyć programu Xinit:

# pacman -S xorg-xinit

Po instalacji programu, należy utworzyć plik .xinitrc w katalogu domowym i wypełnić go tą zawartością:

exec startkde

Teraz wystarczy zapisać plik, wyjść z edytora i uruchomić:

# startx

z konta użytkownika, u którego utworzono plik .xinitrc.

Uwaga: Konfiguracja systemowa programu Xinit może być przeprowadzona edytując plik /etc/X11/xinit/xinitrc lub edytując pliki w katalogu /etc/X11/xinit/xinitrc.d.

Informacje końcowe

Aby dowiedzieć się więcej o tym środowisku, przejdź do angielskojęzycznego artykułu KDE.