Lemonbar (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

lemonbar jest lekkim paskiem opartym na XCB. Umożliwia on modyfikację koloru pierwszoplanowego (czcionki) razem ze zmianą koloru tła i wyrównania tekstu. Dostępnie jest również pełne wsparcie UTF-8 oraz zmniejszony memory footprint.

Instalacja

Zainstaluj pakiet lemonbar-gitAUR.

Konfiguracja

Konfiguracja lemonbar jest w całkowicie tworzona za pomocą screenrc'owego formatu tekstu i opcji linii komend. W starszych wersjach robiło się to poprzez edycję plików przed kompilowaniem.

Na stronie man aplikacji dostępny jest krótki przegląd opcji konfiguracji.

Użycie

lemonbar nie wypisuje żadnych informacji sam z siebie. Żeby uzyskać w nim tekst trzeba stworzyć potok (pipe). Poniższy przykład wypisze "Witaj Świecie!" w terminalu, aby wyświetlić komunikat na pasku uruchom /droga/do/przykładu.sh | lemonbar.

#!/bin/bash

# Wypisanie tekstu
echo "Witaj Świecie!"

Jeżeli chcesz, żeby tekst w lemonbarze był aktualizowany przez skrypt, musisz dodać opcję -p (n.p.: /droga/do/przykładu.sh | lemonbar -p). Zapobiega to wyłączaniu lemonbara po tym, jak standardowe wyjście zostaje zamknięte.

Kolory

lemonbar używa poniższych komend, żeby pokolorować tekst, tło i pod/nadkreślenie. Kolory mogą być ustalone za pomocą formatów #RRGGBB, #AARRGGBB (z kanałem alfa; kompozytor musi być włączony), lub #RGB.

Specjalny kolor - wskazuje na kolor domyślny (który jest ustawiany za pomocą opcji linii komend, domyślnie jest to biały tekst z czarnym tłem).

Komenda Znaczenie
%{Fkolor} Użyj kolor jako kolor czcionki/pierwszoplanowy
%{Bkolor} Użyj kolor jako kolor tła
%{Ukolor} Użyj kolor jako kolor pod/nadkreślenia tekstu

Wyrównanie tekstu

lemonbar wspiera wyrównanie tekstu. Używa poniższych komend aby to osiągnąć.

Komenda Znaczenie
%{l} Wyrównuje tekst to lewej
%{c} Centruje tekst
%{r} Wyrównuje tekst do prawej

Przykłady

Poniższy przykład wypisuje datę i czas na środku paska, kolor czcionki to żółty, a kolor tła to niebieski.

%{F-} i %{B-} przywracają odpowiednio kolor czcionki i tła do ustawień domyślnych.

przykład.sh
#!/usr/bin/bash

# Definiowanie Zegara
Clock() {
    DATETIME=$(date "+%a %b %d, %T")

    echo -n "$DATETIME"
}

# Wypisanie Zegara
while true; do
    echo "%{c}%{F#FFFF00}%{B#0000FF} $(Clock) %{F-}%{B-}"
    sleep 1
done

Kolejny przykład pokazuje poziom naładowania baterii. Do użycia tego skryptu trzeba zainstalować acpi.

przykład.sh
#!/usr/bin/bash

#Definiowanie baterii
Battery() {
    BATPERC=$(acpi --battery | cut -d, -f2)
    echo "$BATPERC"
}

# Wypisywanie stanu naładowania
while true; do
    echo "%{r}$(Battery)"
    sleep 1;
done

Czcionki XFT

Domyślna wersja lemonbara nie wspiera czcionek XFT. Żeby użyć czcionek XFT trzeba zainstalować lemonbar-xft-gitAUR, który zastąpi lemonbar-gitAUR.

Żeby użyć inną czcionkę w lemonbarze musisz dodać opcję -f do lemobara (n.p. lemonbar -f "Roboto Medium").

Ikony Font Awesome

Z wsparciem XFT, możesz również dodać ikony font-awesome do swojego paska. Musisz zainstalować ttf-font-awesome przed użyciem ikon i dodać opcję -f "Font Awesome" do lemonbara. Proszę zapamiętaj, że musisz dodać jeszcze jedną czcionkę (n.p. -f "Roboto Medium"), żeby użyć znaki inne niż ikony z Font Awesome.

Przed dodaniem ikony do lemonbara musisz zobaczyć jej id w unicodzie i użyć je jako tekst. Poniżej pokazany jest skrypt, który wypisuje ikonę z id f242.

fontawesome.sh
#!/usr/bin/bash
echo -e "\uf242 Battery: 0"

Zauważ flagę -e w echo, jest ona niezbędna, żeby poprawnie wyświetlić symbol.

I odpowiadająca komenda lemonbara: lemonbar -f "Roboto Medium" -f "Font Awesome"