MOC (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2015 (Discuss in Talk:MOC (Polski))

Music On Console jest lekkim odtwarzaczem muzyki składającym się z dwóch części, z serwera (Moc) i z graficznego interfejsu (Mocp). Ogólnie jest podobny do mpd, ale w przeciwieństwie do mpd, Moc jest instalowany z razem ze standardowym interfejsem. Serwer Moc nie pozwala na zdalny dostęp.

Installacja

Zainstaluj pakiet moc za pomocą Pacmana. Jeżeli chcesz, możesz zainstalować najnowsze wydanie rozwojowe za pomocą moc-svnAUR[broken link: package not found].

Konfiguracja

Pakiet zawiera przykładowy plik konfiguracyjny znajdujący się w położeniu /usr/share/doc/moc/config.example. By skonfigurować moc, skopiuj ten plik do ~/.moc/config i wyedytuj stosownie do swoich potrzeb.

By uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji i skrótów klawiszowych, przeczytaj /usr/share/doc/moc/keymap.example.

Jeżeli chcesz używać Moc z serwerem dziwięku OSS v4.1, sprawdź OSS#MOC.

Korzystanie

Uruchom moc za pomocą komendy:

$ mocp

Ta komenda uruchomi interfejs i serwer jednocześnie. Poniżej znajduje się lista dostępnych skrótów klawiszowych (wielkość znaków ma znaczenie):

Uruchom odtwarzanie Enter
Pauza Space or p
Odtwórz następny utwór n
Otwórz poprzedni utwór b
Przestaw z przeglądania listy odtwarzania do
przeglądania plików (i odwrotnie)
Tab
Dodaj jeden utwór do listy odtwarzania a
Skasuj utwór z listy odtwarzania d
Dodaj cały folder do listy odtwarzania (z podfolderami) Shift+a
Wyczyść listę odtwarzania Shift+c
Podgłoś o 5% . (kropka)
Przycisz o 5% , (przecinek)
Podgłoś o 1% >
Przycisz o 1% <
Ustaw głośność na 10% meta+1
Ustaw głośność na 20% meta+2
Zamknij otwarzacz q
Note: By wyłączyć serwer moc, użyj Shift+q lub:
$ mocp -x

scroobler Last.fm

mocp-scrobbler

mocp-scrobblerAUR jest scrooblerem Last.fm/Libre.fm dla MOC ze wsparciem dla powiadomień o odtwarzanych utworach, działania w tle i pamięci podręcznej. Do działania wymaga jedynie Pythona 3.

Skopiuj przykładowy plik konfiguracyjny do swojego katalogu domowego:

mkdir ~/.mocpscrob/
cp /usr/share/doc/mocp-scrobbler/config.example  ~/.mocpscrob/config

I wyedytuj ~/.mocpscrob/config aby dodać swój login i hasło. zmienna password może być zastąpiona zmienną password_md5 przy pierwszym uruchomieniu. Jej pierwotna wartość zostanie wtedy zastąpiona hashem md5. Jeżeli chcesz zmienić hasło, po prostu dodaj hasło jeszcze raz, i zmienna password_md5 zostanie nadpisana. Aby scrooblować utwory, uruchom mocp-scrobbler w tle przed mocp. Możesz także użyć aliasu:

alias mocp='/usr/bin/mocp-scrobbler.py -d; mocp'

Alternatywne interfejsy

  • dmenu_mocp — Interfejs Dmenu dla MOC
https://github.com/mutantturkey/mocicon[dead link 2021-05-17 ⓘ] || dmenu_mocpAUR[broken link: package not found]
  • mocicon — Aplet dla paneli napisany w GTK
http://mocicon.sourceforge.net/ || mociconAUR
  • moc-tray — Szybki i prosty dostęp do podstawowych funkcji moc w zasobniku.
https://code.google.com/p/moc-tray/ || moc-tray[broken link: package not found]
  • eXo — Interfejs dla MOC napisany w QT, wspiera scroobling.
https://github.com/loimu/exo || exo-playerAUR

Plik usługi dla systemd

/etc/systemd/system/moc@.service
[Unit]
Description=MOC server
ConditionPathExists=/usr/bin/mocp
After=network.target sound.target

[Service]
RemainAfterExit=yes
User=%I
ExecStart=/usr/bin/mocp -S
ExecStop=/usr/bin/mocp -x
WorkingDirectory=/home/%I/

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Uruchom tą usługę dla odpowiednich użytkowników

Rozwiązywanie problemów

MOC nie uruchamia się

Jeżeli MOC nie chce się uruchomić, jest to najprawdopodobniej wina błędnej konfiguracji jednego z plików w ~/.moc/. Możesz spróbować naprawić błąd, lub w ostateczności wykasować cały folder.

Dziwne znaki

Jeżeli widzisz jakieś dziwne znaczki w moc zamiast normalnych linii (Pionowe linie do rozdzielenia przestrzeni, itp.), możesz mieć czcionki niekompatybilne z MOC. Zmień je na poprawnie wyświetlające linie,lub zmodyfikuj plik .moc/config by używać znaków ASCII do rysowania linii:

ASCIILines = no

FATAL_ERROR: Layout1 is malformed

Jeżeli MOC wykracza się z takim błędem, spróbuj dodać linię do: .moc/config:

Layout1 = directory(0,0,50%,100%): playlist(50%,0,100%,100%)

lub

Layout1 = directory(0,0,50%,100%): playlist(50%,0,FILL,100%)

Sprawdź oryginalny raport błędu i Raport zgłoszony na Debian Bugs.

Zobacz także