Ncmpcpp (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ncmpcpp lub ncmpcpp jest klientem mpd z interfejsem podobnym do tego w ncmpc, lecz dodatkowo posiada dużo ciekawych funkcji jak regex w wyszukiwarce, filtrowanie kolekcji, last.fm, sortowanie playlist, możliwość sortowanie w przeglądarce plików, edytor tagów, przeglądanie panelowe i inne.

Instalacja

Zainstaluj ncmpcpp z oficjalnego repozytorium.

Podstawowa konfiguracja

Interfejs programu jest wysoce konfigurowalny. Edytuj ~/.ncmpcpp/config, a jeżeli go nie masz, wpierw skopiuj domyślny:

cp /usr/share/doc/ncmpcpp/config ~/.ncmpcpp/config

Opcje:

 • mpd_host - powinno wskazywać na socket lub maszynę na której działa mpd, domyślnie: "localhost"
 • mpd_port - powinno wskazywać na port używany przez mpd, domyślnie: "6600"
 • mpd_music_dir - jeżeli mpd działa lokalnie, ten sam katalog który podałeś dla "music_directory" w pliku konfiguracyjnym mpd

Dla inspiracji, zobacz:

Włączanie wizualizacji

Dla działającej wizualizacji, musisz edytować plik konfiguracyjny mpd, by włączyć szybką transformację Fouriera, niezbędna dla wizualizacji:

audio_output {
  type          "fifo"
  name          "my_fifo"
  path          "/tmp/mpd.fifo"
  format         "44100:16:2"
}

Dodatkowo te linie muszą być ustawione w ~/.ncmpcpp/config

visualizer_fifo_path = "/tmp/mpd.fifo"
visualizer_output_name = "my_fifo"
visualizer_sync_interval = "1"

I rodzaj wizualizacji do wyboru:

visualizer_type = "wave" (spectrum/wave)
visualizer_type = "spectrum" (spectrum/wave)

Podstawowe używanie

Uruchamianie ncmpcpp

Uruchom:

$ ncmpcpp

Różne widoki

Częściowa lista widoków w ncmpcpp:

 • 0 - Zegar
 • 1 - Pomoc
 • 2 - Obecna playlista
 • 3 - Przeglądarka plików
 • 4 - Wyszukiwarka
 • 5 - Biblioteka
 • 6 - Edytor playlist
 • 7 - Edytor Tagów
 • 9 - Wizualizacja muzyki

Inne skróty

 • \ - Przełączanie między klasyczny a alternatywny widok
 • # - Wyświetlanie gęstości bitowej pliku
 • i - Pokaż informacje o pliku
 • I - Pokaż informacje o wykonawcy (zapisywane do ~/.ncmpcpp/artists/ARTIST.txt)
 • L - Zmień stronę z bazą słów
 • l - Ściągnij słowa dla utworu, pokaż/ukryj

Tryb odtwarzania

Zauważ, prawy górny róg w trybie alternatywnym:

1:40/4:16 1082 kbps              ──┤ Criminal ├──                    Vol: 98%
[playing]               Disturbed - Indestructible (2008)                [-z-c--]

I w trybie klasycznym:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[zc]

Odnoszą się do:

 • r - powtarzaj [r-----]
 • z - losowe [-z----]
 • y - tryb single [--s---]
 • R - tryb consume [---c--]
 • x - tryb crossfade [----x-]

Ostatni "-" jest aktywny tylko wtedy gdy użytkownik wymusi aktuializacje bazy danych klawiszem u.

Zmiana skrótów

Lista klawiszy i ich funkcji dostępne jest pod klawiszem 1. Użytkownik może je zmodyfikować, kopiując /usr/share/doc/ncmpcpp/keys do ~/.ncmpcpp/ i edytując.

Note: W nowszej wersji plik może znajdować się tutaj: /usr/share/doc/ncmpcpp/bindings

Linki zewnętrzne

dotshare.it configurations