Pantheon (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Not updated since 2014 (Discuss in Talk:Pantheon (Polski))

Pantheon to graficzne środowisko użytkownika originalnie stworzone dla dystrybucji elementary OS i jest w nim aktualnie podstawowym środowiskiem. Wśród licznych dystrybucji Linuksa, elementary OS cieszy się opinią jednej z najpiękniejszej - interfejs pokazany jest np. na video w youtube [1], wiecej informacji na wikipedii - elementary OS . Pantheon bazuje na bibliotekach graficznych GTK3 i Vala ponadto jest forkiem środowiska GNOME (Polski). Również Arch Linux pozwala na zainstalowanie Pantheon w systemie.

Pantheon składa się między innymi z: Pantheon Greeter będący ekranem logowania i bazującym na lightdm, menedżera okien bazującego na Mutter (vala/gtk3), WingPanel, Slingshot - menu prezentujące aplikacje, Plank - dock, panel u dołu pulpitu z ikonami do najczęściej uruchamianych programów.

Instalacja

Instrukacja instalacji środowiska Pantheon w Arch Linux Pantheon

Informacje końcowe

Aby dowiedzieć się więcej o tym środowisku, przejdź do angielskojęzycznego artykułu Pantheon.

Zobacz też