Rofi (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Rofi jest przełącznikiem okien, dialogiem uruchamiania, launcherem ssh i zamiennikiem dmenu, który zaczął się jako klon simpleswitcher, napisany przez Sean Pringle, a następnie rozszerzony przez Dave Davenport.

Instalacja

Zainstaluj pakiet rofi.

Konfiguracja

Obecnie są trzy metody ustawiania konfiguracji:

 • Lokalna konfiguracja. Normalnie, zależąc na XDG, w ~/.config/rofi/config. Ten plik korzysta z formatu Xresources.
 • Xresources: Metoda przechowywania kluczowych wartości w Xserver.
 • Opcje wiersza poleceń

Więc

rofi -combi-modi window,drun,ssh -theme solarized -font "hack 10" -show combi

może być wyrażone w pliku konfiguracyjnym tak:

rofi.combi-modi:  window,drun,ssh
rofi.theme:     solarized
rofi.font:     hack 10
rofi.modi:     combi

Żeby zobaczyć pełną liste opcji które możesz włożyć do Xresources lub do twojego pliku konfigruacyjnego, uruchom rofi -dump-Xresources

Note: i3 użytkownicy powinni pamiętać, że umieszczanie przecinków w konfiguracji i3 może powodować problemy. Aby stworzyć skrót klawiszowy, aby uruchomić rofi, użyj pliku konfiguracyjnego lub zastąp przecinki na # , dla przykładu rofi -combi-modi window#drun#ssh

Ikony programów

Żeby ikony programów się wyświetały rofi musi być włączone w trybie drun a nie run

rofi -show drun -show-icons

albo dodaj do pliku konfiguracyjnego i uruchom jako rofi -show drun

rofi.show-icons: true

Rofi automatycznie wybierze twój wybrany motyw ikon. Jeżeli chcesz ustawić ręcznie motyw ikon wpisz

rofi -show drun -show-icons -drun-icon-theme NAZWA_MOTYWU_IKON

Rofi jak zastępca dmenu

Jeśli rofi zostanie wywołane jako dmenu (przez link symboliczny), rofi działa jak dmenu. Możesz zainstalować rofi-dmenuAUR, które łączy dmenu z rofi. Wtedy programy, które wywołują dmenu ze skryptu (np. passmenu z pass) będą używać rofi zamiast dmenu.

Jeżeli preferujesz wygląd dmenu, to przybliży wygląd do niego:

rofi -show run -modi run -location 1 -width 100 \
		 -lines 2 -line-margin 0 -line-padding 1 \
		 -separator-style none -font "mono 10" -columns 9 -bw 0 \
		 -disable-history \
		 -hide-scrollbar \
		 -color-window "#222222, #222222, #b1b4b3" \
		 -color-normal "#222222, #b1b4b3, #222222, #005577, #b1b4b3" \
		 -color-active "#222222, #b1b4b3, #222222, #007763, #b1b4b3" \
		 -color-urgent "#222222, #b1b4b3, #222222, #77003d, #b1b4b3" \
		 -kb-row-select "Tab" -kb-row-tab ""

Niestandardowe motywy

Możesz przejrzeć i zaaplikować motyw dla rofi korzystając z

 rofi-theme-selector

Zmiany mogą być zapisane do twojego pliku .Xresources (wymaga pakietu xorg-xrdb). Żeby zaaplikować zmiany załaduj ponownie plik .Xresources korzystając z xrdb -load ~/.Xresources

Możesz również samemu zmienić kolory rofi w pliku konfiguracyjnym w prosty sposób, dla przykładu

rofi.color-window: #070723, #007bff, #070723
rofi.color-normal: #070723, #007bff, #070723, #007bff, #070723
rofi.color-urgent: #070723, #007bff, #070723, #070723, #007bff
rofi.color-active: #070723, #007bff, #070723, #070723, #007bff

Oficjalne motywy

Zobacz oficjalne repozytorium rofi-themes na GitHubie dla listy niestandardowych motywów.

Pobierz jeden z motywów .rasi i przerzuć go do katalogu ~/.config/rofi/. Potem załaduj motyw korzystając z wiersza poleceń

 rofi <opcje> -theme przykładowy-motyw

lub zamieść w swoim pliku konfiguracyjnym

 rofi.theme: przykładowy-motyw