Snap (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Snap to system wdrażania oprogramowania i zarządzania pakietami. Pakiety nazywają się "snapami", a narzędziem do ich używania jest snapd, który działa w wielu dystrybucjach GNU/Linuxa i umożliwia w ten sposób proste wdrażanie oprogramowania niezależnie od dystrybucji. Snap został pierwotnie zaprojektowany i stworzony przez Canonical.

snapd jest demonem REST API dla zarządzania pakietami snap. Użytkownicy mogą zarządzać nim korzystając z klienta snap, który jest częścią tego samego pakietu.

Instalacja

Zainstaluj snapdAUR lub pakiet snapd-gitAUR.

Tip: snapd instaluje skrypt /etc/profile.d/snapd.sh żeby wyeksportować ścieżki plików binarnych zainstalowanych z pakietem snapd. Uruchom ponownie komputer, aby zmiana zaczęła obowiązywać.

Konfiguracja

Aby uruchomić demona snapd, gdy snap spróbuje go użyć, uruchom i/lub włącz snapd.socket.

Użycie

Narzędzie snap służy do zarządzania snapami.

Wyszukiwanie

Aby znaleźć snapy do zainstalowania, możesz wyszukać je w sklepie Snap:

$ snap find szukany termin

Instalowanie

Po znalezieniu szukanego snapa możesz go zainstalować za pomocą:

# snap install nazwa-snapa

Wymaga to uprawnień root'a. Instalacja snapów dla tylko jednego użytkownika nie jest jeszcze możliwa. Spowoduje to pobranie snapa do /var/lib/snapd/snaps i zainstalowanie go w /var/lib/snapd/snap/nazwa-snapa, aby udostępnić je systemowi.

Utworzy także jednostki montowania dla każdego snapa i doda je do /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ jako linki symbolizczne, aby wszystkie snapy były dostępne po uruchomieniu systemu. Gdy to zrobisz, powinieneś znaleźć go na liście zainstalowanych snapów wraz z numerem wersji, wersją i deweloperem używając:

$ snap list

Możesz również zainstalować snapy z lokalnego dysku za pomocą:

# snap install --dangerous /ścieżka/do/snapa

Aktualizowanie

Żeby zaktualizować swoje snapy ręcznie wpisz:

# snap refresh

Snapy są automatycznie odświeżane zgodnie z ustawieniem snap refresh.timer.

Żeby zobaczyć ostatnie odświeżenie użyj:

# snap refresh --time

Żeby ustawić inny czas odświeżania, np. 2 razy w ciągu dnia:

# snap set core refresh.timer=0:00~24:00/2

Zobacz strone dokumentacji dla więcej informacji o zmienianiu czasu odświeżania.

Usuwanie

Snapy mogą być usunięte poprzez wpisanie tej komendy:

# snap remove nazwa_snapa

Wskazówki i porady

Klasyczne snapy

Niektóre snapy (np. Skype i Pycharm) używają klasycznego ograniczenia. Jednak klasyczne ograniczenie wymaga katalogu /snap, który nie jest zgodny z FHS. Dlatego pakiet snapd nie jest dostarczany z tym katalogiem. Jednakże, jeśli użytkownik tego chce, może ręcznie utworzyć link symboliczny z /snap do /var/lib/snapd/snap, aby umożliwić instalację klasycznych snapów:

# ln -s /var/lib/snapd/snap /snap

Wsparcie

Listy dyskusyjne związane z Arch Linuxem i inne oficjalne kanały wsparcia dla Arch Linuxa nie są odpowiednim miejscem, aby prosić o pomoc ze snapami na Arch Linuxie. Odpowiednim miejscem do poproszenia o pomoc jest forum Snapcraft.

Zobacz również