Streamlink (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Streamlink to narzędzie wiersza poleceń napisane w Python, które umożliwia oglądanie strumieni wideo online w popularnych odtwarzaczach wideo, takich jak VLC, MPlayer lub mpv; zobacz Player compatibility , aby uzyskać pełną listę.

Ten projekt został rozwidlony z Livestreamer, który nie jest już utrzymywany.

Wsparcie dla różnych usług przesyłania strumieniowego zapewniają wtyczki, które w razie potrzeby można łatwo dodać. Wiele popularnych usług przesyłania strumieniowego wideo jest obsługiwanych od razu, w tym Dailymotion, Livestream, Twitch, UStream, YouTube Live i wiele innych; zobacz Plugins, aby uzyskać pełną listę.

Installation

Zainstaluj pakiet streamlink lub streamlink-gitAUR.

Używanie

Pakiet zawiera narzędzie wiersza poleceń 'streamlink, które jest dość łatwe w użyciu:

$ streamlink -p your_player url stream
  • your_player - nazwa pliku wykonywalnego twojego odtwarzacza multimedialnego, na przykład vlc. W razie potrzeby możesz również podać pełną ścieżkę: /usr/bin/vlc. Domyślnie VLC będzie używany, jeśli można go znaleźć w domyślnej lokalizacji.
  • url URL strumienia. Możesz pominąć protokół (http://) dla adresów URL HTTP.
  • stream - strumień do odtworzenia według podanego adresu URL. Za pomocą tej opcji możesz przede wszystkim wybrać jakość wideo. Użyj best dla najwyższej i worst dla najniższej dostępnej jakości. Określone wtyczki mogą mieć dodatkowe opcje jakości.

Na przykład:

$ streamlink -p mpv dailymotion.com/embed/video/x1b1h6o worst

Zobacz stronę {ic|streamlink (1)}} man page aby zobaczyć pełną listę dostępnych opcji.

Aby zapisać strumień na dysku twardym

$ streamlink -o ~/$current_time.m2t "STREAM URL" best,high

Twitch

$ streamlink -p player twitch.tv/name_of_channel quality

Na przykład:

 $ streamlink -p vlc twitch.tv/archlinux medium

Dostępne jakości strumienia to: source, high, medium, low i mobile.

Zobacz też