surf (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

surf jest prostą przeglądarką internetową opartą na WebKit/GTK+. Jest w stanie wyświetlać strony internetowe i śledzić linki. Obsługuje protokół XEmbed, który umożliwia osadzenie jej w innej aplikacji. Ponadto można wskazać surf do innego URI, ustawiając jego XProperties.

Instalacja

Zainstaluj pakiet surfAUR lub surf-gitAUR dla wersji "rozwojowej".

Opcjonalnie zainstaluj także pakiet dmenu dla paska adresu URL lub rofi, który jest kompatybily z dmenu.

Konfiguracja

surf jest konfigurowany poprzez plik config.h. Przykładowy plik config.def.h jest dołączony do źródła i powinien być pomocny.

Podobnie jak w przypadku innych pakietów, takich jak dwm, rozważ użycie Arch Build System (ABS) i utrzymywanie własnego PKGBUILD ze źródłami i sumami md5 dla własnej konfiguracji i plików źródłowych.

Rozszerzone użycie

Poprawki i dodatkowe funkcje

Istnieje wiele stworzonych przez połeczność poprawek dostępnych z oficjalnej witryny, które znacznie rozszerzają funkcjonalność surf. Poprawki można zastosować zarówno do źródłowego pliku surf.c, jak i pliku config.h:

$ cd src/surf-[version]/
$ patch -p1 < path/to/patch.diff

Korzystanie z kart

Program tabbedAUR może być użyty z surf żeby stworzyć prostą obsługe kart.

Podstawowa konfiguracja:

$ tabbed surf -e

Żeby osiągnąć efekt podobny do Firefoxa lub Chromium, gdy po zamknięciu ostatniej karty, przeglądarka sie zamyka, użyj zamiast tego:

$ tabbed -c surf -e

Zobacz stronę man aby uzyskać więcej informacji.

Rozwiązywanie problemów

Niewyraźna czcionka na GitHubie

Zainstaluj gnu-free-fonts lub dodaj to do ~/.config/fontconfig/fonts.conf wśrodku tagów fontconfig-tags:

 <selectfont>
  <rejectfont>
   <pattern>
    <patelt name="family">
     <string>Clean</string>
    </patelt>
   </pattern>
  </rejectfont>
 </selectfont>

Zobacz również