Cmus (Српски)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Opis

cmus (C* Music Player) je mali, brz i moćan audio plejer.

Instalacija

cmus može biti instaliran iz AUR.

Korišćenje

Cmus dolazi upakovan sa odličnim uputstvima.

$ man cmus 
$ man cmus-tutorial
$ man cmus-remote

Pokretanje Cmusa

Kada prvi put pokrenete cmus odvešće vas pravo na album/izvođač tab. Da startujete cmus:

$ cmus

Dodavanje Muzike

Pritisnite 5 da se prebacite u tab pregledanja fajlova da bi mogli da dodate muziku. Sada, koristite strelice (gore, dole), Enter i Backspace da bi došli do mesta gde su snimljeni vaši audio fajlovi. Da dodate muziku u cmus biblioteku, koristite strelice da označite fajl ili folder, i pritisnite a. Kada pritisnete a cmus će vas pomeriti za jednu liniju dole (tako da je lako dodati gomilu fajlova/foldera koji poređani u redu) i počeće dodavanje fajla/foldera za koji ste pritisnuli a u vašu biblioteku. Ovo može malo potrajati ako ste odabrali folder sa mnogo stvari u njemu. Kako se fajlovi dodaju, primetićete vreme u sekundama u donjem desnom uglu kako raste. To je totalna dužina sve muzike u vašoj cmus biblioteci.

Note: cmus ne pomera, duplira niti menja vaše fajlove. Samo pamti gde su i kešira metapodatke (dužinu, izvođača, itd.)
Note: cmus automatski snima vaša podešavanja, biblioteku i sve kada ga isključite

Puštanje Numera

Pritisnite 1 da bi se prebacili u biblioteku. Koristite gore i dole strelice da odaberete numeru koju bi hteli da čujete, i pritisnite Enter da je pustite. Evo nekih tastera koji kontrolišu numeru:

Pritisnite c da pauzirate/odpauzirate
Pritisnite desno/levo strelice da tražite napred/nazad 10 sekundi
Pritisnite </> da tražite napred/nazad 1 minut

Tasteri

Pritisnite 7 za brzi pregled trenutnih tastera i podešavanja. Da promenite podešavanje ili taster, samo ga označite sa (gore/dole strelicama) i odaberite sa Enter. Ovo će prikazati trenutnu komandu ili podešavanje (donji levi ugao ekrana), koju možete izmeniti i dodati novu vrednost/taster.

Tabovi

Postoji 7 tabova u cmusu. Pritisnite tastere 1-7 da promenite aktivni tab.

Tab biblioteke (1)

Prikazuje sve numere u takozvanoj biblioteci. Numere su sortirane u izvođač/album maniru. Sortiranje izvođača je odrađeno po alfabetu. Albumi su sortirani po godini.

Tab sortirane biblioteke (2)

Prikazuje isti sadržaj kao i (1), ali kao prostu listu automatski sortiranu po korisnikovoj želji.

Tab plejliste (3)

Prikazuje izmenljivu plejlistu sa opcionalnim sortiranjem.

Tab redosleda puštanja (4)

Prikazuje redosled numera koje će sledeće biti puštene. Ove numere imaju prednost nad svim ostalim (Npr. plejlistom ili bibliotekom).

Pregledač (5)

Pregledač direktorijuma. U ovom tabu, muzika može biti dodata u biblioteku, plejlistu ili u red puštanja iz vašeg fajl sistema.

Tab filtera (6)

Prikazuje sve definisane filtere.

Tab podešavanja (7)

Prikazuje listu tastera sa ili bez komande i opcije. Skidate komandu sa određenog tastera sa D ili del, menjate komande tastera i varijable saEnter i birate varijablu sa space.

Mogućnosti

Pluginovi

Ulaz: Ogg Vorbis, MP3, FLAC, Musepack, WavPack, WAV, AAC, MP4, i sve ostalo podržano od strane ffmpeg (WMA, APE, MKA, TTA, SHN, ...) i libmodplug
Izlaz: PulseAudio, ALSA, OSS, RoarAudio, libao, aRts, Sun, and WaveOut (Windows)

Puštanje muzike

Gapless playback
ReplayGain podrška
MP3 and Ogg strimovanje (SHOUTcast/Icecast)
Moćni plejlist filteri / filtriranje uživo
Redosled puštanja numera (Queue)
Opcionalni nastavak puštanja muzike pri pokretanju

Interfejs

Pokretanje istog trenutka, čak i sa hiljadama numera
Pregledač direktorijuma koji je lak za korišćenje
Biranje boja po vašoj želji
Dinamički tasteri. Možete tasteru dodeliti bilo koju komandu, :seek +1m na primer
Vi / less stil pretraživanja
Vi stil komandne linije sa dodatkom tabova

Ostalo

Odlično rukovanje kompilacijama
Koristi Unicode interno za rukovanje svim stringovima
Može da pokrene eksterne komande za trenutno odabrane fajlove (tag-editor na primer)
Može biti kontrolisan preko UNIX socketa korišćenjem cmus-remote komande

Linkovi

  1. Git Repozitorijum
  2. Web strana