LXDE (Српски)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Članak će Vas voditi proces instalacije i podešavanja raznih komponenata Lightweight(lagano) X11 Desktop Environment(okruženje). LXDE je dizajniran da bude u mogućnosti da radi na računarima sa minimalnim hardverskim zahtevima, a zahteva samo nekoliko zavisnosti. LXDE dizajn filozofija je biti lagan i koristan.

Karakteristike

Neke od LXDE karakteristika su:

 • Laganost - radi sa razumnom upotrebom operativne memorije. (Nakon što su Xorg server i LXDE startovani, totalna iskorišćenost memorije je oko 45 megabajta na i686 mašinama.)
 • Brz - radi dobro čak i na starijim mašinama. (Hardverski zahtevi LXDE-a su slični kao za Windows 98.)
 • Funkcionalni dizajn - gtk2 korisnički interfejs i GNOME HIG standardi.
 • Nezavisnost od desktopa - komponente se mogu koristiti bez LXDE-a.
 • U skladu je sa standardima - prati specifikacije Freedesktop projekta.

Komponente

Informacije o različitim komponentama:

 • PCManFM: Fajl menadžer, desktop funkcionalnost, i pozadina na desktopu.
 • LXPanel: Taskbar sa menadžerom aplikacija, meni za aplikacije, i veliki broj apleta.
 • LXSession: Saglasan sa standardima, X11 menadžer sesija sa ugasi/restartuj/suspenduj podrškom (zahteva HAL).
 • LXAppearance: Editor za teme sposoban da menja GTK+ teme, teme za ikone, i fontove za GTK aplikacije.
 • Openbox: Lagan, saglasan sa standardima i visoko podesiv menadžer prozora (preporučiv menadžer prozora koji se ne razvija u okviru LXDE projekta)
 • Obconf - Alat za podešavanje tema i stilova Openbox-a.
 • GPicView: Osnovni, lagani program za gledanje slika.
 • Leafpad: Lagani i osnovni tekst editor (ne razvija se u okviru LXDE projekta).
 • XArchiver: Lagani fajl arhiver (ne razvija se u okviru LXDE projekta).
 • LXNM Lagani menadžer za mrežu za bežične konekcije pod razvojem. Možete naći lxnmAUR u AUR.

Instalacija

LXDE je modularan pa možete da birate pakete koji Vam trebaju. Neki paketi su eksperimentalni i moraćete da koristite AUR repozitorijum da bi ih instalirali.

Minimalan broj obaveznih paketa koje morate da instalirate da bi ste pokrenuli LXDE su lxde-common, lxsession, desktop-file-utils, i prozor menadžer.

Instalirajte LXDE grupu sa:

# pacman -S lxde

Instalacija lxde grupe će instalirati sledeće pakete:

 • gpicview
 • lxappearance
 • lxde-common
 • lxde-icon-theme
 • lxlauncher
 • lxmenu-data
 • lxpanel
 • lxrandr
 • lxsession-lite
 • lxtask
 • lxterminal
 • menu-cache
 • openbox
 • pcmanfm

Takođe će biti neophodno da instalirate Gamin. Gamin je je alakta za monitoring fajlova i direktorijuma dizajniran da bude podset FAM-a. Pokreće se na zahtev programa koji imaju podršku za njega, tako da mu nije neophodan daemon kao što to fam zahteva. Ako imate instaliran fam, uklonite ga iz DAEMON niza /etc/rc.conf i zaustavite daemon pre nego što instalirate gamin.

pacman -S gamin

Drugi lagani paketi koje ćete možda želeti da instalirate:

pacman -S leafpad xarchiver obconf epdfview

Za više informacija pogledajte na Lightweight Applications.

Startovanje desktopa

Možete startovati LXDE na nekoliko različitih načina. Ako koristite displej menadžere poput SLiM, GDM, ili KDM[archived page], otvorite sesija opciju i izaberite. Da bi ste bili u mogućnosti da uradite ovo iz konzole, nekoliko drugih opcija postoji.

Da bi ste koristili startx neophodno je da definišete LXDE u Vašem ~/.xinitrc[broken link: invalid section] fajlu:

exec startlxde

Da bi ste startovali LXDE iz komandne linije bez ~/.xinitrc (ako ~/.xinitrc već postoji ovo neće raditi):

$ xinit /usr/bin/startlxde

Ako želite da pokrenete startx automatski prilikom startovanja sistema, bacite pogled na starting X at login[broken link: invalid section] uputstvo.

Kratki saveti i opravke za bagove

Saveti za rad sa LXDE programima i opravke za bagove.

Programi koji startuju automatski

.desktop fajlovi

Prvo možete da linkujete fajlove programa .desktop na ~/.config/autostart/. Instalirani programi umeću svoje .desktop fajlove u /usr/share/applications. Naprimer:

$ ln -s /usr/share/applications/lxterminal.desktop ~/.config/autostart/

Pošto su .desktop fajlovi dodati, možete da manipulišete njima sa GKI (grafički korisnički interfejs) konfiguracionim alatom lxsession-editAUR[broken link: package not found].

autostart file

Drugi metod je upotreba ~/.config/lxsession/LXDE/autostart fajla.

$ touch ~/.config/lxsession/LXDE/autostart

Dodajte program koji bi ste želeli da startuje u novu liniju sa @ prefiksom (i bez & na kraju):

@lxterminal
@leafpad
Globalno automatsko startovanje

Treći metod je upotreba globalnog fajla /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart. Ovaj fajl nije shell skripta, već svaka linija predstavlja različitu komandu koja treba da se izvrši. Ako linija počinje sa @, komanda koja sledi posle @ će biti automatski restartovana ako dođe do zablokiranja. Ako oba ~/.config/lxsession/LXDE/autostart i /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart fajla su prisutna, svi unosi u oba fajla će biti izvršeni.

Digitalni aplet za sat

Da dobijete standardno vreme (ne vojno vreme) upotrebite hh:mm i hh:mm:ss format (strftime(3) za više opcija):

%I:%M
%I:%M:%S

Editovanje menija za aplikacije

Meni za aplikacije radi kroz rešavanje fajlova sa informacijama za startovanje programa u njima (imenovanih .desktop fajlovi) koji se nalaze u /usr/share/applications. Mnoga desktop okruženja pokreću programe koji zamenjuju ova podešavanja da bi dozvolili prilagođavanje menija sopstvenim potrebama. LXDE-u još predstoji da kreira aplikaciju za editovanje menija, ali Vi možete ručno da ga napravite ukoliko ste skloni tome.

Da bi ste dodali program u meni (ili da editujete meni stavku), napravite link ka .desktop fajlu u ~/.local/share/applications.

Da uklonite stavke iz menija, moraćete da editujete .desktop fajlove i da opišete da program ne treba da bude prikazan. Prvo, kopirajte fajlove iz Vaše globalne liste programa u Vašu lokalnu korisničku meni lokaciju.

cp /usr/share/applications/example.desktop ~/.local/share/applications

Zatim dodajte u fajl NoDisplay=true. Da bi ste ubrzali proces na veći broj falova, možete upotrebiti petlju. Na primer:

cd /usr/share/applications
for i in program1.desktop program2.desktop ...; do cp /usr/share/applications/$i \
/home/user/.local/share/applications/; echo "NoDisplay=true" >> \
/home/user/.local/share/applications/$i; done

Ovo će raditi za sve aplikacije izuzev KDE aplikacija. Za ove je jedini način da ih uklonite iz menija da se prijavite na sam KDE i upotrebite njegov meni editor. Za svaku stavku koju ne želite da bude prikazana, označite 'Show only in KDE' opciju.

My Documents ime

Fascikla na desktopu pod imenom 'My Documents' je tvrdo-kodirana u pcmanfm-u. U ovom momentu ne postoji mogućnost za promenu njenog imena.

Podešavanja fontova

Većina korisnika LXDE-a obično pokušava da koristi GTK programe jer GTK se koristi kao pozadina za LXDE. Da podesite fontove, možete da koristite lxappearance i da podesite glavni font, ali za druge fontove ćete morati da upotrebite Gnome 'Font Preferences' kontrolni panel. Da ga instalirate:

pacman -S gnome-control-center

Nakon što ste podesili Vaša podešavanja, možete da uklonite programe jer će podešavanja biti zadržana.

Automatsko mountovanje (nasađivanje)

Ako želite da se odstranjivi uređaji za skladištenje podataka automatski nasađuju sa PCManFM, morate da instalirate HAL i dodate Vašeg korisnika u hal grupu:

# gpasswd -a Vaše_korisničko_ime hal

Zatim je pmount neophodan za nasađivanje odstranjivih uređaja bez root pristupa sistemu:

pacman -S pmount

Sada se odjavite i ponovo prijavite na sistem da bi Vaš korisnik bio prepoznat kao deo hal grupe.

NTFS sa Kineskim slovima

Za prikazivanje Kineskih slova potrebno je uraditi sledeće

 • Uklonite "/sbin/mount.ntfs-3g" što je symlink.
rm /sbin/mount.ntfs-3g
 • Kreirajte nov "/sbin/mount.ntfs-3g" Sa novom bash skriptom koja sadrži:
#!/bin/bash
/bin/ntfs-3g $1 $2 -o locale=en_US.UTF-8
 • Stavite da bude executable:
chmod +x /sbin/mount.ntfs-3g 
 • Dodajte "NoUpgrade = sbin/mount.ntfs-3g" to pacman.conf under the "[options]"

LXNM

LXNM je program koji je zasnovan na skriptama koji pokušava da upravlja mrežnim konekcijama.Nije potpun program kao NetworkManager. Ako želite veću kontrolu tu je onda , Wicd i Gnome verzija NetworkManager koji radi korektno na LxDE okruženju.

Možete instalirat LXNM iz [community] riznice sa sledećom komandom: pacman -S lxnm

Glavnu skriptu je potrebno pokrenit kao root. Ako mislite da je koristite češće stavite je u /etc/rc.conf.

KDM i LXDE sesija

Od KDE-a 4.3.3, KDM ne prepoznaje LXDE desktop sesiju. Da bi dodali LxDE u KDM potrebno je dodat sledeću komandu:

# cp /usr/share/xsessions/LXDE.desktop /usr/share/apps/kdm/sessions/

lxpanel Dodavanje pokretača (aplikacija)

lxpanel dolazi sa pokretačima po podrazumevanim vrednostima, da bi dodali novi pokretač potrebno je sledeće:

 1. Make sure launch bar applet is enabled:
  • 1a. desni klik na panel
  • 1b. izaberite "add/remove panel items"
  • 1c. uverite se da "application launch bar" je izlistana (ako nije, izaberite "add" i dodajte je)
 2. Desni klik bilo gde na pokretačkoj traki
 3. Izaberite "application launch bar settings"
 4. Izaberite "add"
 5. Izaberite .desktop fajl koje želite da dodate (nalaze se u /usr/share/applications)

lxpanel Dodavanje pokretača (lokacija)

Da dodate pokretač za posebnu lokaciju kao što je hard disk ili folder potrbno je napraviti .desktop fajl i snimiti ga u /usr/share/applications. Možete ga dodati na isti način kako ste dodavali i aplikacije.

Evo jedan primer .desktop fajla, izmenite "Exec" i "Icon" ako je potrebno:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=media
Exec=pcmanfm /mnt/xbox (basically you are telling pcmanfm to open a specific location - /mnt/xbox in this case)
Icon=xbmc.png (this should be the name of an icon in /usr/share/pixmaps)
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Categories=Application
StartupNotify=true

Ikone/Kursor

Podešavanje ikona i kursora.

Kursor

Na LxDE-u je sada vrlo lako instalirat teme za kursor, sa novim lxapperencom koji ima integrisno podešavanja za menjanje tema za miša.

lxpanel Ikone

Podrazumevane ikone koji koristi lxpanel ,pohranjene su na /usr/share/pixmaps i bilo koje dodatne ikone koje želite da lxpanel koristi potrebno je da tamo snimite.

Možete promeniti podrazumevane ikone za aplikacije,tako što ćete slediti ove korake:

 1. Snimite nove ikone u /usr/share/pixmaps
 2. Koristite tekstualni editor da otvorite .desktop fajl od programa kojem oćete ikonu da promenite (.desktop se nalazi u /usr/share/applications)
 3. Promenite
Icon=/default/icon/.png 

U

Icon=/name/of/new/icon/added/to/pixmaps/.png

My Documents Ikona

Desktop ikona"My Documents" nemože se ukloniti. Ona je kompajlirana direktno u pcmanfm, fajl src/desktop/desktop-window.c. Ako se promeni tema ikona, i ako nepostoji My Documents ikona potrebno je napraviti ikonu, ili u protivnom je neće biti.

Zamenite Window Menadžer

OpenBox, je podrazumevani window manager na LXDE-u,i on se može lako zameniti sa onim koji vama odgovara, kao naprime fvwm, icewm, dwm,awesome... itd..

U ovom fajlu LXDE drži postavke za svoj window manager:

/etc/xdg/lxsession/LXDE/config

Kao podrazumevana vrednost postavljeno je sledeće

[Session]
window_manager=openbox-lxde

Zamenite openbox-lxde sa window manager koji vama odgovara.

Takođe može se i ovde pogledati:

/etc/xdg/lxsession/LXDE/default

Ove podrazumevane vrednosti se čine zastarele, kao što je i naznačeno u ovim komentarima:

! This file is kept for backward compatibility.
! Only used by obsolete lxsession, not lxsession-lite.

Evo jedan primer kako bi trebao da izgleda /etc/xdg/lxsession/LXDE/default

smproxy
openbox
lxpanel

smproxy je program u okviru xorg-a. On obezbeđuje podršku za upravljanje programima koji nisu u X11 R6 i preporučuje se da se doda u podešavanjima

Gašenje i resetovanje iz LXDE-a

Da bi bili u mogućnosti da pokrećete,resetujete računar iz lxde-a treba da imate pokrenut DBus i HAL. Zatim treba da imate vaš username u grupi power.

# gpasswd -a <USERNAME> power

Ako i dalje imate problem, dodajte između ovih linija <config></config> tags in /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf sledeće linije:

<match action="org.freedesktop.hal.power-management.shutdown">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.reboot">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.suspend">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.hibernate">
 <return result="yes"/>
</match>

Zatim resetujte HAL.

Problem pri nadogradnji na 0.4.1 verziju lxsessiona

Kada pokrećete neki GTK2 program i dobijete:

 GTK+ icon them is not properly set
 Ovo obično znači da nemate pokrenut XSETTINGS manager. Desktop okruženja kao GNOME ili XFCE automatski izvršuju

njihove XSETTING menadžere kao gnome-settings-daemon ili xfce-mcs-manager.

Da bi vam radio lxde-settings-daemon potrebno je da prebacite sledeće fajlove u vaš home direktorijum :

 /usr/share/lxde/config
 ~/.config/lxde/config

I

 etc/xdg/lxsession/LXDE/desktop.conf
 ~/.config/lxsession/LXDE/desktop.conf

Takođe možete da koristite lxappearance iz community riznice da popravite ovo.

LXsession full

Još postoje bagovi u punom lxsession managementu. Zato se preporučuje da se koristi lxsession-lite dok se problemi u lxsession reše.

Korišćenje KDEmod3 aplikacije sa LXDE

Sa starijom verzijom KDEmod-a [-legacy] koji se instalira u /opt/kde/bin, aplikacije neće biti automatski prepoznante od strane LXDE. I da bi koristili njegove aplikacije potrebno je dodat sledeću komandu:

echo 'PATH=$PATH:/opt/kde/bin' >> /etc/rc.local

ili možete dodat sledeću skriptu u /etc/profile.d:

#!/bin/sh
PATH=$PATH:/opt/kde/bin

Snimite kao "kde3path.sh" i napravite da je executable:

chmod +x /etc/profile.d/kde3path.sh

Korisni LxDE linkovi