rxvt-unicode (Српски)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2011 (Discuss in Talk:Rxvt-unicode (Српски))

rxvt-unicode visoko prilagodljivi terminal emulator nastao od rxvt. Poznatiji kao urxvt, rxvt-unicode može biti daemonizovan tako da pokreće klijente u okviru jednog procesa kako bi smanjio korišćenje sistemskih resursa. Razvijen od strane Marc Lehmann-a, neke od značajnijih odlika rxvt-unicode uključuju internacionalnu podršku jezika kroz Unicode, mogućnost da prikaže različite tipove fonta i podrška za Perl ekstenzije.

Instalacija

rxvt-unicode je dostupan u [extra] i uključuje podršku 256 boja:

# pacman -S rxvt-unicode

rxvt-unicode-patchedAUR je dostupan u AUR i uključuje popravku za kvar širine fonta i dodaje podršku za ignorisanje hintova za veličinu prozora (zaključavanje veličine prozora na n_columns * column_width, itd.) bez mrtvog prostora.

Konfiguracija

Pogledajte rxvt-unicode dokumentaciju za kompletnu listu dostupnih podešavanja i vrednosti.

Kreiranje ~/.Xresources

Izgled, osećaj i funkcija rxvt-unicode je kontrolisana preko argumenata komandne linije i/ili X resources. X resources se može podesiti preko ~/.Xresources i xrdb, pogledajte wiki stranu za detalje.

Note: Argumenti u komandnoj liniji imaju prednost u odnosu na podešavanja resursa određenih u ovom fajlu.

Prava providnost

Za korišćenje prave providnosti morate koristiti menadžer prozora koji podržava compositing ili poseban compositor.

Iz komandne linije:

$ urxvt -depth 32 -bg rgba:3f00/3f00/3f00/dddd

Koristeći konfiguracioni fajl:

~/.Xresources
URxvt.depth:   32
URxvt.background: rgba:3f00/3f00/3f00/dddd
!Ako ta boja ne radi kako valja, pokušajte:
!urxvt*background: rgba:1111/1111/1111/dddd

Traka za pomeranje

Izgled trake za pomeranje može biti odabran kroz ovaj unos u ~/.Xresources:

# scrollbar style - rxvt (default), plain, next, ili xterm
URxvt*scrollstyle:rxvt

Od kojih je "plain" najkompaktniji.

Metode Deklaracije Fontova

URxvt.font: 9x15

je isto što i:

URxvt.font: -misc-fixed-medium-r-normal--15-140-75-75-c-90-iso8859-1

i:

URxvt.font: 9x15bold

je isto što i:

URxvt.font: -misc-fixed-bold-r-normal--15-140-75-75-c-90-iso8859-1

Kompletna lista skraćenica X core fontova se može naći u /usr/share/fonts/misc/fonts.alias (takođe postoje neki fonts.alias u nekim od drugih poddirektorijuma /usr/share/fonts/, ali kako su oni pakovani odvojeno od pravih fontova, mogu prikazati fontove koje uopšte nemate instalirane). Treba reći i da ovi kratki alijasi biraju ISO-8859-1 verziju fonta pre nego ISO-10646-1 (Unicode) verzije, i 75 DPI pre nego 100 DPI verzije, pa je verovatno bolje izbegavati ih i birati fontove po njihovom punom, dužem imenu.

 • Pasus iznad važi samo za bitmap fontove. Xft fontovi mogu biti određeni koristeći sledeći format:
Urxvt.font: xft:monaco:size=10

Ili

Urxvt.font: xft:monaco:bold:size=10

Perl ekstenzije

Klikabilni URLovi

Možete podesiti klikabilne URLove u terminalu koristeći matcher ekstenziju. Na primer, za otvaranje linkova u Firefox dodajte sledeće u .Xresources:

URxvt.perl-ext-common: default,matcher
URxvt.urlLauncher:   /usr/bin/firefox
URxvt.matcher.button:  1

Duplikatni URLovi (Bez Miša)

Kao dodatak, možete odibarati i otvarati URLove u vašem web pregledaču bez korišćenja miša.

Instalirajte urxvt-url-select[broken link: package not found] paket iz [community] repoa i podesite vaš .Xresources prema potrebi. Primer je prikazan ispod:

URxvt.perl-ext:   default,url-select
URxvt.keysym.M-u:  perl:url-select:select_next
URxvt.urlLauncher:  firefox
URxvt.underlineURLs: true
Note: Ova ekstenzija menja Klikabilni URLovi ekstenziju pomenutu iznad pa matcher može biti uklonjen iz URxvt.perl-ext liste.

Key commands:

Alt + U Ulaz u odabirni modus. Poslednji URL na vašem ekranu će biti odabran. Možete ponoviti Alt+u da odaberete sledeći URL iznad.

k Odabir sledećeg URLa iznad

j Odabir sledećeg URLa ispod

Return Otvaranje odabranog URLa u pregledaču i izlaz iz odabirnog modusa

o Otvaranje odabranog URLa u pregledaču bez izlaska iz odabirnog modusa

y Kopiranje (dupliranje) odabranog URLa i izlaz iz odabirnog modusa

Esc Izlaz iz odabirnog modusa

Tabovi

Za dodavanje tabova u urxvt, dodajte sledeće u vaš ~/.Xresources:

URxvt.perl-ext-common: default,tabbed

To control tabs use:

Shift + novi tab

Shift + prelazak u tab levo

Shift + prelazak u tab desno

Ctrl + pomeranje taba u levo

Ctrl + pomeranje taba u desno

Ctrl + d: zatvaranje taba

Možete promeniti boje tabova na sledeći način:

URxvt.tabbed.tabbar-fg: 2
URxvt.tabbed.tabbar-bg: 0
URxvt.tabbed.tab-fg:  3
URxvt.tabbed.tab-bg:  0

Boje moraju biti određene korišćenjem indeksa boja: 0 do 15 odgovaraju bojama iz rxvt uputstva, sekcija "Boja i Grafika".

BOJA I GRAFIKA

Ako je grafička podrška omogućena u vreme kompajliranja, može biti pokrenut sa ANSI escape sekvencama i može prikazati individualne piksele umesto tekstualnih karaktera. Treba paziti jer se grafička podrška i dalje smatra beta kodom.

Kao dodatak osnovnim foreground i background bojama, rxvt može prikazati do 16 boja (8 ANSI boja plus visoko-intenzivna bold/blink
verzije istih). Evo liste boja sa njihovim rgb.txt imenima.

color0 	(crna)  	 = Black
color1 	(crvena)     = Red3
color2 	(zelena) 	 = Green3
color3 	(žuta) 	     = Yellow3
color4 	(plava)	     = Blue3
color5 	(purpurna) 	 = Magenta3
color6 	(cyan) 	     = Cyan3
color7 	(bela) 	     = AntiqueWhite
color8 	(svetlo crna) 	 = Grey25
color9 	(svetlo crvena)	 = Red
color10 (svetlo zelena)	 = Green
color11 (svetlo žuta)  = Yellow
color12 (svetlo plava) 	 = Blue
color13 (svetlo purpurna)= Magenta
color14 (svetlo cyan) 	 = Cyan
color15 (svetlo bela) 	 = White
foreground 		 = Black
background 		 = White

Takođe je moguće odrediti vrednost boje od foreground, background, cursorColor, cursorColor2, colorBD, colorUL kao broj 0-15, kao korisna skraćenica koja se odnosi na ime boje od color0-color15.

Komanda -rv ("reverseVideo: True") simulira obrnuti video tako što uvek menja foreground sa background bojom. Ovo je u kontrastu sa xterm(1)
gde su boje obrnute samo ako inače nisu bile određene. Na primer,

rxvt -fg Black -bg White -rv
  bi prikazao belu na crnoj,dok na xterm(1) bi prikazalo crnu na beloj.

Za imenovane tabove, pogledajte urxvt-tabbedexAUR, (Shift+Up: imenuje tab).

Poboljšanje performansi

 • Izbegavajte korišćenja Xft fontova. Ako morate koristiti Xft fontove, dodajte :antialias=false uz zadatu vrednost.[1]
 • Podignite rxvt-unicode sa isključenom podrškom za nepotrebne odlike, --disable-xft and --disable-unicode3 na primer.[2]
 • Limitirajte broj saveLines (option -sl) u scrollback baferu da smanjite potrošnju memorije.[3]
 • Razmotrite pokretanje urxvtd kao daemon koji prima konekcije od urxvtc klijenata.

Cut i Paste

Za korisnike kojima nije poznata Xorg metoda transfera podataka, razmena informacija u i iz rxvt-unicode može postati teret. Dovoljno je reći da rxvt-unicode koristi cut bafere koji su inače učitavani u PRIMARY selekciju.[4] Korisnicima se strogo preporučuje čitanje Wikipedia:X Window selection za dodatne informacije.

Klipbord Menadžment

 • Parcellite je GTK+ klipbord menadžer koji se može pokrenuti u pozadini kao daemon.
 • autocutsel obezbeđuje komandnu liniju i daemon interfejs za sinhronizaciju PRIMARY, CLIPBOARD i cut selekciju bafera.
 • Glipper je GNOME panel applet sa dostupnim starijim verzijama za korišćenje u drugim okruženjima osim GNOME.
 • Clipman (xfce-clipman-plugin) je GUI klipbord menadžer plugin za Xfce panel (xfpanel).

Menadžment Automatskih Skripti

Skottish[5] je kreirao perl skriptu da automatski kopira bilo koju selekciju iz urxvt u X klipbord. Snimite sledeće kao /usr/lib/urxvt/perl/clipboard:

#! /usr/bin/perl

sub on_sel_grab {
  my $query=quotemeta $_[0]->selection;
  $query=~ s/\n/\\n/g;
  $query=~ s/\r/\\r/g;
  system( "echo -en " . $query . " | xsel -i -b -p" );
}

Xyne je napravio svoju varijantu Skottish-ove skripte (koja je takođe dostupna u AUR: urxvt-clipboardAUR):

#! /usr/bin/perl

sub on_sel_grab {
  my $query = $_[0]->selection;
  open (my $pipe,'|-','xsel -ibp') or die;
  print $pipe $query;
  close $pipe;
}

Za nju je takođe potreban xsel i mora biti omogućen u *perl-ext-common ili *perl-ext poljima u .Xresources. Na primer:

URxvt.perl-ext-common: default,clipboard

Poboljšano Kuake-oliko Ponašanje u Openboxu

Ovo je najpre postovano na forumu od strane Xyne[6] i oslanja se na xdotool koji je dostupan u community repou.

Scriptleti

Snimite ovaj scriptlet iz urxvtc man strane negde u vašem sistemu kao urxvtc (Npr, u ~/.config/openbox):

#!/bin/sh
urxvtc "$@"
if [ $? -eq 2 ]; then
  urxvtd -q -o -f
  urxvtc "$@"
fi

i snimite ovaj kao urxvtq:

#!/bin/bash

wid=$(xdotool search --classname urxvtq)
if [ -z "$wid" ]; then
 /path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 80x28
 wid=$(xdotool search --classname urxvtq | head -1)
 xdotool windowfocus $wid
 xdotool key Control_L+l
else
 if [ -z "$(xdotool search --onlyvisible --classname urxvtq 2>/dev/null)" ]; then
  xdotool windowmap $wid
  xdotool windowfocus $wid
 else
  xdotool windowunmap $wid
 fi
fi

Prethodna verzija xdotool je donela i kvar koji je isključivao prepoznavanje vidljivih prozora i tako naveo neke korisnike da koriste sledeći scriptlet umesto gore navedenog. Ovo više nije potrebno jer xdotool>=1.20100416.2809, ali je ostavljeno ovde kao napomena za ubuduće.

#!/bin/bash

wid=$(xprop -name urxvtq | grep 'WM_COMMAND' | awk -F ',' '{print $3}' | awk -F '"' '{print $2}')
if [ -z "$wid" ]; then
 /path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 200x28
 wid=$(xprop -name urxvtq | grep 'WM_COMMAND' | awk -F ',' '{print $3}' | awk -F '"' '{print $2}')
 xdotool windowfocus $wid
 xdotool key Control_L+l
else
 if [ -z "$(xprop -id $wid | grep 'window state: Normal' 2>/dev/null)" ]; then
  xdotool windowmap $wid
  xdotool windowfocus $wid
 else
  xdotool windowunmap $wid
 fi
fi

Ne zaboravite da promenite /path/to/urxvtc na pravu adresu do urxvtc scriptleta koji ste snimili iznad. Koristićemo urxvtc da pokrenemo i regularne instance urxvt kao i kuake-olike instance.

urxvtq sa tabovima

Ako želite da imate tagove u vašem kuake-olikom urxvtc (ovde zvanim urxvtq) samo zamenite treći red u vašem urxvtq:

wid=$(xdotool search --name urxvtq)

sa:

wid=$(xdotool search --name urxvtq | grep -m 1 "" )

Da aktivirate podršku tabova, možete ili zameniti peti red u vašem urxvtq:

/path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 80x28

sa:

/path/to/urxvtc -name urxvtq -pe tabbed -geometry 80x28

ili zameniti sledeći red u vašem .Xresources:

URxvt.perl-ext-common: default,matcher

sa

URxvt.perl-ext-common: default,matcher,tabbed

Kontrola tabova

<SHIFT>-Levo: Pomeranje u tab levo od onoga u kom ste trenutno

<SHIFT>-Desno: Pomeranje u tab desno od onoga u kom ste trenutno

<SHIFT>-Dole: Kreiranje novog taba

Možete takođe koristiti vaš miš za kretanju izmedju tabova samo kliknite na onaj koji želite ili kreirati novi tab tako što ćete kliknuti na [NEW].\\

Za zatvaranje taba samo unesite 'exit' kao kad zatvarate terminal.

Openbox konfiguracija

Dodajte sledeće redove u <applications> sekciju od ~/.config/openbox/rc.xml:

<application name="urxvtq">
  <decor>no</decor>
  <position force="yes">
   <x>center</x>
   <y>0</y>
  </position>
  <desktop>all</desktop>
  <layer>above</layer>
  <skip_pager>yes</skip_pager>
  <skip_taskbar>yes</skip_taskbar>
  <maximized>Horizontal</maximized>
</application>

i dodajte ove redove u <keyboard> sekciju:

<keybind key="W-t">
 <action name="Execute">
  <command>/path/to/urxvtc</command>
 </action>
</keybind>
<keybind key="W-grave">
 <action name="Execute">
  <execute>/path/to/urxvtq</execute>
 </action>
</keybind>

I ovde morate promeniti /path/to/* redove tako da pokazuju na skriptu koju ste snimili iznad. Snimite fajl a onda rekonfigurišite Openbox. Sada bi trebalo da možete da pokrenete regularne instance urxvt sa Windows/Super key + "t", koristite kuake-oliku konzolu sa Windows/Super+grave (`).

Dalja konfiguracija

Prednost ove konfiguracije nad urxvt kuake perl skriptom je ta što Openbox obezbeđuje više opcija za korišćenje prečica na tastaturi kao što su "modifier" tasteri. Kuake skripta oduzima ceo fizički taster nevezano za bilo kakvu modifier kombinaciju. Pregledajte Openbox dokumentaciju tastera za pun dijapazon mogućnosti.

Openbox pojedinačna podešavanja se mogu koristiti za dalje konfigurisanje ponašanja kuake-olike konzole (Npr, pozicija ne ekranu, sloj, itd), možda ćete morati da promenite "geometry" parametar u urxvtq scriptletu da prilagodite visinu konzole.

Povezane skripte

 • hbekel je postovao generalizovanu vertiju urxvtq here koja se može koristiti za menjanje bilo koje aplikacije koristeći xdotool.

Rešavanje problema

Providnost ne radi posle nadogradnje na V9.09

rxvt-unicode developeri su uklonili kod za kompatibilnost za mnoge nestandardne programe za podešavanje pozadine(wallpaper) u ovoj verziji. Korišćenje nekompatibilnog programa za postavljanje pozadine će pokvariti podršku za providnost. Zato se preporučuju sledeći programi:

 • feh
 • hsetroot
 • esetroot

Da bi prava providnost radila, morate komentovati urxvt*tintColor i urxvt*inheritPixmap.

Daljinski Hostovi

Ako se logujete na daljinski host, možete se suočiti sa problemima kada pokrećete tekstualne programe u rxvt-unicode. Ovo se može rešiti kopirajući /usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode iz vaše lokalne mašine na vaš host ~/.terminfo/r/rxvt-unicode.

Korišćenje rxvt-unicode kao gmrun terminal

Za razliku od nekih drugih terminala, urxvt očekuje argumente do -e da budu zadati odvojeno, a ne zajedno grupisane pod navodnicima. Ovo izaziva probleme sa gmrun, koji pretpostavlja suprotno. Ovo se može rešiti dodavanjem "eval" ispred gmrun-ove "Terminal" varijable u .gmrunrc:

Terminal = eval urxvt
TermExec = ${Terminal} -e

(gmrun koristi /bin/sh za izvršavanje komandi, pa se "eval ovde podrazumeva.) "eval" ima sporedni efekat "razbijanja" argumenta do -e na isti način kao što $@ radi u bash-u, čineći komandu shvatljivom za urxvt.

Eksterni resursi