Alacritty (Türkçe)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Alacritty Rust ile yazılmış, GPU hızlandırılmış uçbirim öyküncüsüdür. Geçmiş, 24-bit renk, kopyala/yapıştır, URL'lere tıklama ve özel tuş atamalarını destekler.

Kurulum

alacritty paketini kurun veya geliştirme sürümü için alacritty-gitAUR paketini kurun.

Yapılandırma

Alacritty yapılandırma dosyasını sırasıyla şu yerlerde arar:

 • $XDG_CONFIG_HOME/alacritty/alacritty.yml
 • $XDG_CONFIG_HOME/alacritty.yml
 • $HOME/.config/alacritty/alacritty.yml
 • $HOME/.alacritty.yml

/usr/share/doc/alacritty/example/alacritty.yml'de bulunan örnek yapılandırma dosyasını bu yerlerden birine kopyalayın ve değiştirmek istediğiniz özelliklerin yorum kısmını kaldırın (# ile başlayan satırlar yorumdur). Birçok ayar bu dosyayı kaydettiğiniz anda uygulanacaktır.

Renkler

Olan renk temalarına buradan bakabilirsiniz[1]. İsteğiniz tema listedeyse verilen kodu yapılandırma dosyanıza yapıştırın.

Font

Eğer sistemin varsayılan fontunu kullanmak istemiyorsanız, bu satırları değiştirerek farklı bir font kullanabilirsiniz:

font:
 normal:
  family: monospace
  style: Regular

 bold:
  family: monospace
  style: Bold

 italic:
  family: monospace
  style: Italic

 bold_italic:
  family: monospace
  style: Bold Italic

 size: 11

monospace kısmını istediğiniz font ile değiştirin. Kullanabileceğiniz fontları görmek için:

$ fc-list : family style

Bazı fontların Italic yerine Oblique kullandığını unutmayın.

İpuçları ve Püf noktaları

Aynı dizinde yeni pencere açmak

Ctrl+Shift+Enter tuşlarını basarak yeni bir Alacritty penceresi açmak için yapılandırma dosyanıza bu satırları ekleyin:

key_bindings:
 - { key: Return,  mods: Control|Shift, action: SpawnNewInstance }

Pencere başlığında "kullanıcı@anabilgisayar:dizin"

Arch linux'da varsayılan olarak birçok uçbirim öyküncüsünün pencere başlığında "kullanıcı@anabilgisayar:dizin" yazar, ancak Alacritty'de "Alacritty" yazar.

Arch'ın varsayılan davranışını Alacritty kullanan tüm kullanıcılarınız için uygulamak istiyorsanız /etc/bash.bashrc dosyasını düzenlemeniz gerekir.

Diğer uçbirimler için $PROMPT_COMMAND'i ayarlayan case ifadesini bulun:

case ${TERM} in

 xterm*|rxvt*|Eterm|aterm|kterm|gnome*)
   PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "\033]0;%s@%s:%s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/\~}"'

  ;;
 screen*)
  PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "\033_%s@%s:%s\033\\" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/\~}"'
  ;;
esac

Sonra bu satıra alacritty ekleyin: xterm*|rxvt*|Eterm|aterm|kterm|gnome*) Böylece xterm*|rxvt*|Eterm|alacritty|aterm|kterm|gnome*) olsun.

Sorun giderme

Vim'de mouse düzgün çalışmıyor

.vimrc dosyanıza ttymouse=sgr ekleyin veya Neovim kullanın. Ayrıca bu soruna bakınız.