Main page (Türkçe)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ArchWiki'ye hoş geldiniz: Web'deki Arch Linux belgeleri için kaynağınız.

Makale kategorilerini listelemek için İçindekiler bölümünü ziyaret edin.

Dağıtım (Distro)

Arch Linux
Bir Arch Linux sisteminden neler beklenebileceği hakkında Arch Linux'a genel bir bakış.
Sık sorulan sorular
Dağıtım hakkında dikkate değer sorular ve bilgiler.
Diğer dağıtımlarla karşılaştırıldığında Arch
Arch ve diğer dağıtımlar arasındaki farkların ve benzerliklerin özeti.
Yükleme rehberi
Arch Linux'un kurulum süreci için bir rehber.
Genel öneriler
Yükleme sonrası öğreticileri ve diğer popüler makaleleri barındıran yazılar bütünü.
Uygulamalar listesi
Yaygın olarak kullanılan resmî paketler ve AUR paketleri kategorileri.

Topluluğumuz

Davranış kuralları
Arch topluluğunun ilkeleri.
Dahil olma
Archerların, Arch topluluğuna yapabileceği çeşitli yardımlar.
Uluslararası topluluklar
Dünya çapındaki Arch Linux topluluklarının linklerinin derlemesi.
IRC kanalları
Hoş sohbetler için diğer Archer yoldaşlarınız ile bir araya gelin.

Wiki etkileşimleri

Yardım:Okuma
Bazı makalelerdeki yönergeleri anlamakta zorluk çektiğinizde netlik kazandırmanızı sağlayacak okuma rehberi.
Yardım:Arama
Wikide nasıl araştırma yapabileceğinize dair bir rehber. İlgili makaleleri nasıl bulabileceğiniz ve wikiyi nasıl çevrim dışı görüntüleyebileceğiniz hakkında bilgiler barındırır.
ArchWiki:Katkı
Wikiye katkıda bulunmak isteyenler için başlangıç noktası.
Yardım:Düzenleme
Makalelerin düzenlenmesi ve wikinin sözdizimi kuralları üzerine bir öğretici.